Profil společnosti

Profil společnosti TRATEC-CS, s.r.o.

Společnost TRATEC-CS, s.r.o. je tradiční, rozvíjející se firmou, jejíž hlavní činnost je rozdělena do dvou základních výrobních oblastí, strojírenské a dopravní.

V současné době jsou předmětem naší činnosti interiéry kolejových vozidel a příměstské dopravy, obslužné plošiny obráběcích strojů a krytování obráběcích strojů.
V další řadě nabízíme služby v oblastech strojírenské výroby, žakárského řadění (galírování), truhlářské výroby a další.

Vzhledem k odborné úrovni vlastních pracovníků je firma TRATEC-CS schopna v těchto odvětvích nabídnout mnohé komplexní služby dle přání zákazníka.
Činnost firmy je zaměřena na kompletní dodávky od projektu, přes konstrukci, výrobní dokumentaci, výrobu, montáž, uvedení do provozu až po zaškolení obsluhy.
Se svými produkty firma TRATEC-CS oslovuje nové trhy, a to i prostřednictvím aktivní účasti na renomovaných mezinárodních veletrzích.

Vyhledávání