Profil společnosti

Profil společnosti TRATEC - CS, s. r. o.

Společnost TRATEC – CS vznikla v roce 1991.

Do února 2022 společnost nabízela komplexní služby v oblasti strojírenství, automatizační výroby, textilní a truhlářské výroby. K dalším činnostem firmy se řadila výroba a projekce široké škály druhů krytování, od jednoduchých zástěn až po plné krytování obráběcích strojů z hliníkových či ocelových prvků s kombinací elektropohonů a vzduchotechniky. K dalšímu výrobkovému portfoliu patřil vývoj, konstrukce a zajištění výroby prototypové řady hydraulických plošin (řídících kabin) k obráběcím horizontálním strojům.

Společnost TRATEC – CS se také specializovala na zakázkovou činnost v oblasti veřejné dopravy a textilního průmyslu jako dodavatel výrobních zařízení, robotizovaných pracovišť, jednoúčelových strojů, kontrolních zařízení či svařovacích přípravků. Dodávány byly jak jednotlivé přípravky, tak celé svařovací linky včetně instalace pneumatiky, hydrauliky, elektroinstalace a následného uvedení do provozu.

Silnou stránkou firmy byla výroba interiérů osobních kolejových vozidel a jednotek pro příměstskou dopravu a výroba interiérů pro železniční kolejová vozidla, dále pak realizace obslužných plošin pro invalidy. V neposlední řadě se společnost zabývala kompletní přestavbou osobních kolejových vozidel včetně vlastní konstrukce a uvedení vozidel do provozu. Součástí přestaveb železničních kolejových vozidel bylo i opravárenství v podobě periodických a hlavních oprav železničních kolejových vozidel.

V roce 2022 byla společnost TRATEC – CS nucena zahájit insolvenční řízení, které přešlo do reorganizačního řízení.

01.08.2023 společnost TRATEC – CS prodala strojírenskou část výroby včetně budov a zařízení. Proces reorganizace byl ukončen a společnost TRATEC – CS pokračuje aktuálně v truhlářské výrobě a strojírenství.

Oblast textilní, zahrnující primárně výrobu žakárských strojů, která pokračuje i nadále na celosvětové úrovni, společnost přesunula do separátního podnikatelského subjektu, přičemž majitel obou společností je stejný.

Vyhledávání