Certifikáty

Certifikáty

Společnost TRATEC-CS je držitelem certifikátu norem ISO 9001-2015, který je pro zákazníky zárukou, že vývoj, implementace a správa našich řešení probíhá systematicky s maximálním důrazem na bezpečnost dat.

V první polovině roku 2010 byl realizován interní audit společností Českých drah, tak abychom eliminovali rezervy a rozvinuli kompetenční schopnosti v závislosti na požadavcích této společnosti. Tím je firma TRATEC-CS certifikovaně způsobilá provádět výrobu a dodávky dle daných specifikací a vlastní osvědčení technické způsobilosti dodavatele.

Dále stojí za zmínku, že vlastníme též certifikát Státního drážního úřadu Slovenské republiky.

Od roku 2008 je ve firmě také implementován systém tzv. štíhlé výroby (Lean manufacturing), který pomáhá produkovat výrobky v co možná nejkratší době bez ztráty kvality nebo na úkor zákazníka.

Vyhledávání